Παραγγελία Δαχτυλιδιών

1η παραγγελία δαχτυλιδιών για το εκτροφικό έτος 2018.
Όσα μέλη επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο δαχτυλιδιών ΠΑΤΕΛΙΔΑ Ανδρέα (τηλ 6934014917).

Καταληκτική  ημερομηνία την Κυριακή 05 Νοεμβρίου 2017.

Δικαίωμα παραγγελίας τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.