Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της ...... αποτελείται ως εξής:

1. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σταμάτης , Πρόεδρος (τηλ 6948182587)

2. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ Γιώργος , Αντιπρόεδρος - Δημόσιες Σχέσεις  (τηλ 6977238906)

3. ΒΕΡΓΙΝΑΣ Κωνσταντίνος , Γενικός Γραμματέας  (τηλ 6979519717)

4. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κωνσταντίνος , Ταμίας  (τηλ 6907016668)

5. ΜΟΝΗΣ Ανδρέας , Υπεύθυνος Γραμματείας Έκθεσης  (τηλ 6978783133)

6. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ Ανδρέας , Υπεύθυνος Δαχτυλίων και Παραγγελιών  (τηλ 6934014917)

7. ΧΑΡΑΜΗΣ Γιώργος , Υπεύθυνος Υλικού  (τηλ 6946695902)

8. ΚΟΥΔΗΣ Στέφανος , Τεχνικός Σύμβουλος - Δημόσιες Σχέσεις  (τηλ 6956465711)

9. ΤΣΟΛΑΣ Σταμάτιος,  Τακτικό Μέλος  (τηλ 6937065981)