Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της ...... αποτελείται ως εξής:

1. ΚΟΥΔΗΣ Στέφανος , Πρόεδρος - Δημόσιες Σχέσεις (τηλ 6956465711)

2. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ Γιώργος , Αντιπρόεδρος - Δημόσιες Σχέσεις  (τηλ 6977238906)

3. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σταματης , Γενικός Γραμματέας  (τηλ 6948182587)

4. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κωνσταντίνος , Ταμίας  (τηλ 6907016668)

5. ΜΟΝΗΣ Ανδρέας , Υπεύθυνος Γραμματείας Έκθεσης  (τηλ 6978783133)

6. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ Ανδρέας , Υπεύθυνος Δαχτυλίων και Παραγγελιών  (τηλ 6934014917)

7. ΜΩΡΑΚΗΣ  Γιώργος , Τακτικό Μέλος   (τηλ 6974447680)

8. ΒΕΡΓΙΝΑΣ Κωνσταντίνος , Τακτικό Μέλος ,Δημόσιες Σχέσεις    (τηλ 6979519717) )

9. ΤΣΟΛΑΣ Σταμάτιος,  Τακτικό Μέλος  (τηλ 6937065981)


 

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε